شباهت آرم فولوکس واگن با وردپرس!

19ام آذر 1394؛ موضوع: سیستم مدیریت محتوای وردپرس

VolksWagen vs WordPress

VolksWagen vs WordPress

به نظر من اگر افرادی که با وردپرس آشنایی دارند تنها آرم فولوکس واگن را در جایی غیر از روی ماشین های این کمپانی خودرو سازی ببینند، در نگاه اول آن را با وردپرس اشتباه می گیرند. و بالعکس آن نیز صدق می کند!

من هم در اولین نگاه آرم فولوکس واگن را با وردپرس اشتباه کردم و با کمی جستجو در گوگل متوجه شدم افراد دیگری نیز نظر مشابهی دارند و این همه شباهت در دو برند معروف متفاوت بسیار تامل برانگیز است.

البته با کمی تامل متوجه یک عدد V افزون بر وردپرس که نشان فولوکس است در آن خواهید شد!

نکته قابل تامل در شباهت این دو برند متفاوت! استفاده از رنگ بندی متشابه می باشد که به نظر من می توانستند یکی از این دو مجموعه از رنگ دیگری استفاده کنند.

با کمی جستجو متوجه تغییرات متعدد در آرم فولوکس واگن طی سالهای ۱۹۳۷ تا سال ۲۰۰۰ شدم.

فولوکس واگن در سال ۲۰۰۰ آخرین تغییر در آرم خود را اعمال کرد و طبعا انگشت اتهام کپی برداری از برند به سوی وردپرس! نشانه خواهد رفت.

در تصویر زیر فرآیند تغییرات آرم فولوکس واگن را مشاهده می کنید:

VolksWagen Logo Changes

VolksWagen Logo Changes

برچسب: , , ,

پاسخی بنویسید
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


کد امنیتی *