برچسب گذاشته شده توسط‘Excel’

فیلتر کردن یا حذف موارد تکراری از یک لیست

11ام تیر 1394؛ موضوع: ترفندهای کامپیوتری

گاهی اوقات لیستی از اطلاعات داریم که در آن شاهد تکرار برخی از رکوردها هستیم. این اطلاعات می تونه شامل لیستی از شماره تماس ها، لیستی از واژه ها و هر محتوای متنی دیگه باشه.

در اینجا ما هر دوحالت فیلتر و حذف موارد تکراری از طریق نرم افزار Excel رو بررسی می کنیم: